Đăng nhập Đăng tin BĐS

 

Nhà mặt tiền , 26m2 , 4 lầu , Bình Thạnh , giá 8.1 tỷ .

Giá: 8100000000

Vị trí: Hồ Chí Minh - Quận Bình Thạnh

Diện tích: 26

Mã BĐS: 122999

Lượt xem: 77 Ngày đăng: 24-11-2022

Nhà hẻm xe hơi , 65m2 , 4 lầu , Bình Thạnh , giá 9.8 tỷ .

Giá: 9800000000

Vị trí: Hồ Chí Minh - Quận Bình Thạnh

Diện tích: 65

Mã BĐS: 122890

Lượt xem: 99 Ngày đăng: 22-11-2022

Nhà mặt tiền , 64m2 , 4 lầu , Bình Thạnh , giá 11 tỷ .

Giá: 11000000000

Vị trí: Hồ Chí Minh - Quận Bình Thạnh

Diện tích: 64

Mã BĐS: 122748

Lượt xem: 112 Ngày đăng: 21-11-2022

Nhà hẻm xe tải , 72m2 , 2 lầu , Bình tạnh , giá 8.8 tỷ .

Giá: 8800000000

Vị trí: Hồ Chí Minh - Quận Bình Thạnh

Diện tích: 72

Mã BĐS: 122597

Lượt xem: 118 Ngày đăng: 18-11-2022

Nhà hẻm xe hơi , 47m2 , 3 lầu , Bình Thạnh , giá 7.7 tỷ .

Giá: 7700000000

Vị trí: Hồ Chí Minh - Quận Bình Thạnh

Diện tích: 47

Mã BĐS: 122403

Lượt xem: 101 Ngày đăng: 16-11-2022

Nhà mặt tiền , 57m2 , 3 lầu , Bình Thạnh , giá 14.5 tỷ.

Giá: 145000000000

Vị trí: Hồ Chí Minh - Quận Bình Thạnh

Diện tích: 57

Mã BĐS: 122302

Lượt xem: 83 Ngày đăng: 15-11-2022

Nhà mặt tiền , 32m2 , 2 lầu , Bình thạnh , giá 7.5 tỷ .

Giá: 7500000000

Vị trí: Hồ Chí Minh - Quận Bình Thạnh

Diện tích: 32

Mã BĐS: 122216

Lượt xem: 64 Ngày đăng: 14-11-2022

Nhà mặt tiền , 82m2 , 5 lầu , Bình Thạnh , giá 19 tỷ .

Giá: 19000000000

Vị trí: Hồ Chí Minh - Quận Bình Thạnh

Diện tích: 82

Mã BĐS: 122122

Lượt xem: 166 Ngày đăng: 12-11-2022

Nhà hẻm xe hơi , 46m2 , 6 lầu , Bình Thạnh , giá 7.2 tỷ .

Giá: 7200000000

Vị trí: Hồ Chí Minh - Quận Bình Thạnh

Diện tích: 46

Mã BĐS: 122046

Lượt xem: 165 Ngày đăng: 11-11-2022

Nhà hẻm xe hơi , 130m2 , 2 lầu , Bình Thạnh , giá 11.9 tỷ .

Giá: 11900000000

Vị trí: Hồ Chí Minh - Quận Bình Thạnh

Diện tích: 130m2

Mã BĐS: 121861

Lượt xem: 141 Ngày đăng: 09-11-2022

Nhà hẻm xe hơi , 64m2 , 4 lầu , Bình Thạnh , giá 8.8 tỷ .

Giá: 8800000000

Vị trí: Hồ Chí Minh - Quận Bình Thạnh

Diện tích: 64

Mã BĐS: 121658

Lượt xem: 136 Ngày đăng: 07-11-2022

Nhà hẻm xe hơi , 72m2 , 2 lầu , Bình Thạnh , giá 7.8 tỷ .

Giá: 7800000000

Vị trí: Hồ Chí Minh - Quận Bình Thạnh

Diện tích: 72

Mã BĐS: 121531

Lượt xem: 174 Ngày đăng: 05-11-2022

Nhà hẻm xe hơi , 41m2 , 5 lầu , Bình Thạnh , giá 9.3 tỷ.

Giá: 9300000000

Vị trí: Hồ Chí Minh - Quận Bình Thạnh

Diện tích: 41

Mã BĐS: 121301

Lượt xem: 134 Ngày đăng: 03-11-2022

Nhà hẻm xe hơi , 64m2 , 6 lầu , Bình Thạnh , giá 13.5 tỷ .

Giá: 13500000000

Vị trí: Hồ Chí Minh - Quận Bình Thạnh

Diện tích: 64

Mã BĐS: 121203

Lượt xem: 176 Ngày đăng: 02-11-2022

Nhà hẻm xe hơi , 105m2 , 2 lầu , Bình Thạnh , giá 10.9 tỷ .

Giá: 10900000000

Vị trí: Hồ Chí Minh - Quận Bình Thạnh

Diện tích: 105

Mã BĐS: 121115

Lượt xem: 156 Ngày đăng: 01-11-2022

Nhà hẻm xe hơi , 42m2 , 5 lầu , Bình Thạnh , giá 8.1 tỷ .

Giá: 8100000000

Vị trí: Hồ Chí Minh - Quận Bình Thạnh

Diện tích: 42

Mã BĐS: 120725

Lượt xem: 170 Ngày đăng: 27-10-2022

Nhà hẻm xe hơi , 79m2 , cấp 4 , Bình Thạnh , giá 9.5 tỷ .

Giá: 9500000000

Vị trí: Hồ Chí Minh - Quận Bình Thạnh

Diện tích: 79

Mã BĐS: 120621

Lượt xem: 178 Ngày đăng: 26-10-2022

Nhà mặt tiền , 100m2 , 3 lầu , Bình Thạnh , giá 27.5 tỷ .

Giá: 27500000000

Vị trí: Hồ Chí Minh - Quận Bình Thạnh

Diện tích: 100

Mã BĐS: 120547

Lượt xem: 188 Ngày đăng: 25-10-2022

Nhà hẻm xe hơi , 100m2 , 5 lầu , Bình Thạnh , giá 25 tỷ .

Giá: 25000000000

Vị trí: Hồ Chí Minh - Quận Bình Thạnh

Diện tích: 100

Mã BĐS: 120489

Lượt xem: 195 Ngày đăng: 24-10-2022

Nhà mặt tiền , 144m2 , 4 lầu , Bình Thạnh , gíá 25 tỷ .

Giá: 25000000000

Vị trí: Hồ Chí Minh - Quận Bình Thạnh

Diện tích: 144

Mã BĐS: 120220

Lượt xem: 221 Ngày đăng: 21-10-2022

Nhà hẻm xe hơi , 127m2 , cấp 4 , Bình Thạnh , giá 14.9 tỷ .

Giá: 14900000000

Vị trí: Hồ Chí Minh - Quận Bình Thạnh

Diện tích: 127

Mã BĐS: 120150

Lượt xem: 200 Ngày đăng: 20-10-2022

Đất mặt tiền , 62m2 , Bình Thạnh , giá 17.5 tỷ.

Giá: 17500000000

Vị trí: Hồ Chí Minh - Quận Bình Thạnh

Diện tích: 62

Mã BĐS: 119836

Lượt xem: 215 Ngày đăng: 17-10-2022

Nhà mặt tiền , 63m2 , 6 lầu , Bình Thạnh , giá 12.5 tỷ .

Giá: 12500000000

Vị trí: Hồ Chí Minh - Quận Bình Thạnh

Diện tích: 63

Mã BĐS: 119780

Lượt xem: 205 Ngày đăng: 16-10-2022

Nhà hẻm xe hơi , 56m2 , 4 lầu , Bình Thạnh , giá 12.2 tỷ .

Giá: 12200000000

Vị trí: Hồ Chí Minh - Quận Bình Thạnh

Diện tích: 56

Mã BĐS: 119679

Lượt xem: 211 Ngày đăng: 15-10-2022

Nhà mặt tiền , 45m2 , 4 lầu , Bình Thạnh , giá 9.55 tỷ .

Giá: 9550000000

Vị trí: Hồ Chí Minh - Quận Bình Thạnh

Diện tích: 45

Mã BĐS: 119586

Lượt xem: 221 Ngày đăng: 14-10-2022

Nhà hẻm xe hơi , 94m2 , 5 lầu , Bình Thạnh , giá 10.9 tỷ .

Giá: 10900000000

Vị trí: Hồ Chí Minh - Quận Bình Thạnh

Diện tích: 94m2

Mã BĐS: 119477

Lượt xem: 214 Ngày đăng: 13-10-2022

Nhà hẻm xe hơi , 82m2 , 2 lầu , Bình Thạnh , giá 10.2 tỷ .

Giá: 10200000000

Vị trí: Hồ Chí Minh - Quận Bình Thạnh

Diện tích: 82

Mã BĐS: 119371

Lượt xem: 202 Ngày đăng: 12-10-2022

Nhà hẻm xe hơi , 62m2 , 4 lầu , Bình Thạnh , giá 15.5 tỷ .

Giá: 15500000000

Vị trí: Hồ Chí Minh - Quận Bình Thạnh

Diện tích: 62

Mã BĐS: 119034

Lượt xem: 257 Ngày đăng: 07-10-2022

Cho thuê CHDV cao cấp tại XVNT, Bình Thạnh, 2PN 2WC – LH ngay

Giá: 16000000

Vị trí: Hồ Chí Minh - Quận Bình Thạnh

Diện tích: 65

Mã BĐS: 119009

Lượt xem: 346 Ngày đăng: 06-10-2022

Nhà hẻm xe hơi , 40m2 , 4 lầu , Bình Thạnh , giá 7.5 tỷ.

Giá: 7500000000

Vị trí: Hồ Chí Minh - Quận Bình Thạnh

Diện tích: 40

Mã BĐS: 118862

Lượt xem: 240 Ngày đăng: 05-10-2022

Nhà hẻm xe hơi , 48m2 , 5 lầu , Bình Thạnh , giá 8.9 tỷ.

Giá: 8900000000

Vị trí: Hồ Chí Minh - Quận Bình Thạnh

Diện tích: 48

Mã BĐS: 118488

Lượt xem: 292 Ngày đăng: 30-09-2022

Nhà hẻm xe hơi , 72m2 , 4 lầu , Bình Thạnh , giá 14.5 tỷ .

Giá: 145000000000

Vị trí: Hồ Chí Minh - Quận Bình Thạnh

Diện tích: 72

Mã BĐS: 118239

Lượt xem: 270 Ngày đăng: 27-09-2022

Nhà mặt tiền , 101m2 , 2 lầu , Bình Thạnh , giá 22.5 tỷ .

Giá: 22500000000

Vị trí: Hồ Chí Minh - Quận Bình Thạnh

Diện tích: 101

Mã BĐS: 118152

Lượt xem: 279 Ngày đăng: 26-09-2022

Nhà hẻm xe hơi , 84m2 , 4 lầu , Bình Thạnh , giá 15.7

Giá: 15700000000

Vị trí: Hồ Chí Minh - Quận Bình Thạnh

Diện tích: 84

Mã BĐS: 117944

Lượt xem: 277 Ngày đăng: 23-09-2022

Nhà hẻm xe hơi , 115m2 , 2 lầu , Bình Thạnh , giá 13.5 tỷ .

Giá: 13500000000

Vị trí: Hồ Chí Minh - Quận Bình Thạnh

Diện tích: 115

Mã BĐS: 117824

Lượt xem: 266 Ngày đăng: 22-09-2022

Nhà hẻm xe hơi , 140m2 , 3 lầu , Bình Thạnh , giá 21.5 tỷ .

Giá: 21500000000

Vị trí: Hồ Chí Minh - Quận Bình Thạnh

Diện tích: 140

Mã BĐS: 117770

Lượt xem: 273 Ngày đăng: 21-09-2022

Liên hệ Zalo PGHouse
Liên Hệ PGHOUSE