Đăng nhập Đăng tin BĐS

 

Nhà mặt tiền , 55m2, 6 lầu , Bình Thạnh , giá 23 tỷ .

Giá: 23000000000

Vị trí: Hồ Chí Minh - Quận Bình Thạnh

Diện tích: 55

Mã BĐS: 137204

Lượt xem: 17 Ngày đăng: 22-04-2024

Nhà hẻm ba gác , 49m2 , 3 lầu , Bình Thạnh , giá 6.5 tỷ .

Giá: 6500000000

Vị trí: Hồ Chí Minh - Quận Bình Thạnh

Diện tích: 49

Mã BĐS: 137152

Lượt xem: 38 Ngày đăng: 18-04-2024

Nhà hẻm xe hơi , 40m2 , 4 lầu , Bình thạnh , giá 7.9 tỷ .

Giá: 7900000000

Vị trí: Hồ Chí Minh - Quận Bình Thạnh

Diện tích: 40

Mã BĐS: 137103

Lượt xem: 40 Ngày đăng: 17-04-2024

Nhà hẻm xe hơi , 75m2 , 2 lầu , Bình Thạnh , giá 11.5 tỷ .

Giá: 11500000000

Vị trí: Hồ Chí Minh - Quận Bình Thạnh

Diện tích: 75

Mã BĐS: 137082

Lượt xem: 41 Ngày đăng: 16-04-2024

Nhafherm xe hơi , 80m2 , 4 lầu , Bình Thạnh , giá 13.5 tỷ .

Giá: 13500000000

Vị trí: Hồ Chí Minh - Quận Bình Thạnh

Diện tích: 80

Mã BĐS: 137059

Lượt xem: 57 Ngày đăng: 15-04-2024

Nhà mặt tiền , 76m2 , 5 lầu , Bình Thạnh , giá 17.8 tỷ .

Giá: 17800000000

Vị trí: Hồ Chí Minh - Quận Bình Thạnh

Diện tích: 76

Mã BĐS: 136986

Lượt xem: 62 Ngày đăng: 11-04-2024

Nhà mặt tiền , 72m2 , 2 lầu , Bình Thạnh , giá 10.8 tỷ .

Giá: 10800000000

Vị trí: Hồ Chí Minh - Quận Bình Thạnh

Diện tích: 72

Mã BĐS: 136932

Lượt xem: 74 Ngày đăng: 09-04-2024

Nhà hẻm ba gác , 44m2 , 5 lầu , Bình Thạnh , giá 8.9 tỷ .

Giá: 8900000000

Vị trí: Hồ Chí Minh - Quận Bình Thạnh

Diện tích: 44

Mã BĐS: 136795

Lượt xem: 86 Ngày đăng: 04-04-2024

Nhà hẻm xe hơi , 64m2 , 3 lầu , Bình thạn , giá 6.95 tỷ .

Giá: 6950000000

Vị trí: Hồ Chí Minh - Quận Bình Thạnh

Diện tích: 64

Mã BĐS: 136754

Lượt xem: 80 Ngày đăng: 02-04-2024

Nhà hẻm xe hơi , 56m2 , 3 lầu , Bình Thạnh , giá 9.1 tỷ .

Giá: 9100000000

Vị trí: Hồ Chí Minh - Quận Bình Thạnh

Diện tích: 56

Mã BĐS: 136711

Lượt xem: 95 Ngày đăng: 01-04-2024

Nhà hẻm xe hơi , 60m2 , 4 lầu , Bình Thanhj , giá 8.9 tỷ .

Giá: 8900000000

Vị trí: Hồ Chí Minh - Quận Bình Thạnh

Diện tích: 60

Mã BĐS: 136639

Lượt xem: 99 Ngày đăng: 29-03-2024

Nhà hẻm xe hơi , 44m2 , 5 lầu , Bình Thạnh , giá 9 tỷ .

Giá: 9,000,000,000

Vị trí: Hồ Chí Minh - Quận Bình Thạnh

Diện tích: 44

Mã BĐS: 136623

Lượt xem: 104 Ngày đăng: 28-03-2024

Nhà mặt tiền , 58m2 , 6 lầu , Bình Thạnh , giá 14.9 tỷ .

Giá: 14900000000

Vị trí: Hồ Chí Minh - Quận Bình Thạnh

Diện tích: 58

Mã BĐS: 136614

Lượt xem: 123 Ngày đăng: 27-03-2024

Nhà hẻm xe hơi , 66m2 , 3 lầu , Bình Thạnh , giá 9.7 tỷ .

Giá: 9700000000

Vị trí: Hồ Chí Minh - Quận Bình Thạnh

Diện tích: 66m2

Mã BĐS: 136580

Lượt xem: 106 Ngày đăng: 26-03-2024

Nhà hẻm xe hơi , 50m2 , 5 lầu , Bình Thạnh , giá 9.25 tỷ .

Giá: 9250000000

Vị trí: Hồ Chí Minh - Quận Bình Thạnh

Diện tích: 50

Mã BĐS: 136487

Lượt xem: 132 Ngày đăng: 22-03-2024

Nhà mặt tiền , 66m2 , 6 lầu , Bình Thạnh ,giá 11.9 tỷ .

Giá: 11900000000

Vị trí: Hồ Chí Minh - Quận Bình Thạnh

Diện tích: 66m2

Mã BĐS: 136407

Lượt xem: 134 Ngày đăng: 19-03-2024

Nhà hẻm xe hơi , 43m2 , 5 lầu , Bình Thạnh , giá 7.85 tỷ .

Giá: 7850000000

Vị trí: Hồ Chí Minh - Quận Bình Thạnh

Diện tích: 43

Mã BĐS: 136394

Lượt xem: 135 Ngày đăng: 18-03-2024

Nhà hẻm xe hơi , 60m2 , 4 lầu , Bình Thạnh , giá 10.7 tỷ .

Giá: 10700000000

Vị trí: Hồ Chí Minh - Quận Bình Thạnh

Diện tích: 60

Mã BĐS: 136325

Lượt xem: 153 Ngày đăng: 13-03-2024

Nhà mặt tiền , 52m2 , 4 lầu , Bình Thạnh , giá 14.9 tỷ .

Giá: 14900000000

Vị trí: Hồ Chí Minh - Quận Bình Thạnh

Diện tích: 52

Mã BĐS: 136307

Lượt xem: 147 Ngày đăng: 12-03-2024

Nhà mặt tiền , 74m2 , 7 lầu , Bình Thạnh , giá 36 tỷ .

Giá: 36000000000

Vị trí: Hồ Chí Minh - Quận Bình Thạnh

Diện tích: 74m2

Mã BĐS: 136291

Lượt xem: 165 Ngày đăng: 11-03-2024

Nhà mặt tiền , 60m2 , cấp 4 , Bình Thạnh , giá 12 tỷ .

Giá: 12000000000

Vị trí: Hồ Chí Minh - Quận Bình Thạnh

Diện tích: 60

Mã BĐS: 136184

Lượt xem: 192 Ngày đăng: 01-03-2024

Nhà hẻm xe hơi , 43m2 , 4 lầu , Bình Thạnh , giá 9 tỷ .

Giá: 9000000000

Vị trí: Hồ Chí Minh - Quận Bình Thạnh

Diện tích: 43

Mã BĐS: 136139

Lượt xem: 203 Ngày đăng: 28-02-2024

Nhà hẻm xe hơi , 43m2 , 2 lầu , Bình Thạnh , giá 10.5 tỷ .

Giá: 10500000000

Vị trí: Hồ Chí Minh - Quận Bình Thạnh

Diện tích: 43

Mã BĐS: 136114

Lượt xem: 204 Ngày đăng: 27-02-2024

Nhà mặt tiền , 95m2 , 7 lầu , Bình Thanhj , giá 27.5 tỷ .

Giá: 27500000000

Vị trí: Hồ Chí Minh - Quận Bình Thạnh

Diện tích: 95

Mã BĐS: 136075

Lượt xem: 214 Ngày đăng: 24-02-2024

Nhà mặt tiền , 75m2 , 4 lầu ,Bình Thạnh , giá 19.8 tỷ .

Giá: 19800000000

Vị trí: Hồ Chí Minh - Quận Bình Thạnh

Diện tích: 75

Mã BĐS: 136051

Lượt xem: 213 Ngày đăng: 23-02-2024

Nhà hẻm xe hơi , 45m2 , 5laauf , Bình Thạnh , giá 7.5 tỷ .

Giá: 7500000000

Vị trí: Hồ Chí Minh - Quận Bình Thạnh

Diện tích: 45

Mã BĐS: 136034

Lượt xem: 278 Ngày đăng: 22-02-2024

Nhà mặt tiền , 45m2 , 2 lầu , Bình Thạnh , giá 6.8 tỷ.

Giá: 6800000000

Vị trí: Hồ Chí Minh - Quận Bình Thạnh

Diện tích: 45

Mã BĐS: 136007

Lượt xem: 226 Ngày đăng: 21-02-2024

Nhà hẻm xe hơi , 47m2 , 3 lầu , Bình Thạnh , giá 7.4 tỷ .

Giá: 7400000000

Vị trí: Hồ Chí Minh - Quận Bình Thạnh

Diện tích: 47

Mã BĐS: 135993

Lượt xem: 210 Ngày đăng: 20-02-2024

Nhà hẻm xe hơi , 100m2, 2 lầu , Bình Thạnh , giá 9.5 tỷ .

Giá: 9500000000

Vị trí: Hồ Chí Minh - Quận Bình Thạnh

Diện tích: 100

Mã BĐS: 135977

Lượt xem: 242 Ngày đăng: 19-02-2024

Nhà hẻm xe hơi , 52m2 , 4 lầu , Bình Thạnh , giá 9.7 tỷ .

Giá: 9700000000

Vị trí: Hồ Chí Minh - Quận Bình Thạnh

Diện tích: 52

Mã BĐS: 135912

Lượt xem: 274 Ngày đăng: 04-02-2024

Nhà hẻm xe hơi , 82m2 , 4 lầu , Bình Thạnh , giá 12.5 tỷ .

Giá: 12500000000

Vị trí: Hồ Chí Minh - Quận Bình Thạnh

Diện tích: 82

Mã BĐS: 135908

Lượt xem: 283 Ngày đăng: 02-02-2024

Nhà hẻm xe hơi , 60m2 , 5 lầu , Bình Thạnh , giá 15 tỷ hạ còn 11.9 tỷ .

Giá: 11900000000

Vị trí: Hồ Chí Minh - Quận Bình Thạnh

Diện tích: 60

Mã BĐS: 135900

Lượt xem: 284 Ngày đăng: 01-02-2024

Nhà hẻm xe hơi , 100m2 , 3 lầu , Bình Thạnh , giá 10 tỷ .

Giá: 10000000000

Vị trí: Hồ Chí Minh - Quận Bình Thạnh

Diện tích: 100

Mã BĐS: 135756

Lượt xem: 307 Ngày đăng: 26-01-2024

Nhà hẻm xe hơi , 50m2 , 4 lầu , Bình Thạnh , giá 9.3 tỷ .

Giá: 9300000000

Vị trí: Hồ Chí Minh - Quận Bình Thạnh

Diện tích: 50

Mã BĐS: 135726

Lượt xem: 310 Ngày đăng: 25-01-2024

Nhà hẻm xe hơi , 60m2 , 4 lầu , Bình Thạnh , giá 11.8 tỷ .

Giá: 11800000000

Vị trí: Hồ Chí Minh - Quận Bình Thạnh

Diện tích: 60

Mã BĐS: 135682

Lượt xem: 307 Ngày đăng: 24-01-2024

Nhà hẻm xe hơi , 62m2 , 4 lầu , Bình Thạnh , giá 8.9 tỷ .

Giá: 8900000000

Vị trí: Hồ Chí Minh - Quận Bình Thạnh

Diện tích: 62

Mã BĐS: 135651

Lượt xem: 326 Ngày đăng: 23-01-2024

Liên hệ Zalo PGHouse
Liên Hệ PGHOUSE