Đăng nhập Đăng tin BĐS

 

Nhà hẻm xe hơi , 116m2 , 4 lầu , Bình thạnh , giá 17.9 tỷ .

Giá: 1790000000

Vị trí: Hồ Chí Minh - Quận Bình Thạnh

Diện tích: 116

Mã BĐS: 110433

Lượt xem: 3 Ngày đăng: 30-06-2022

Nhà Biệt thự hẻm xe hơi , 106m2 , 4 lầu , Bình Thạnh , giá 29.79 tỷ .

Giá: 29790000000

Vị trí: Hồ Chí Minh - Quận Bình Thạnh

Diện tích: 106

Mã BĐS: 110368

Lượt xem: 13 Ngày đăng: 29-06-2022

Nhà hẻm xe hơi , 76m2 , 2 lầu , Bình thạnh , giá 15.2 tỷ .

Giá: 15200000000

Vị trí: Hồ Chí Minh - Quận Bình Thạnh

Diện tích: 76

Mã BĐS: 110269

Lượt xem: 17 Ngày đăng: 27-06-2022

Nhà hẻm xe hơi , 75m2 , 3 lầu , Bình Thạnh , giá 12.8 tỷ .

Giá: 12800000000

Vị trí: Hồ Chí Minh - Quận Bình Thạnh

Diện tích: 75

Mã BĐS: 110204

Lượt xem: 27 Ngày đăng: 25-06-2022

Nhà mặt tiền , 80m2 , 2 lầu , Bình Thạnh , giá 18 tỷ .

Giá: 18000000000

Vị trí: Hồ Chí Minh - Quận Bình Thạnh

Diện tích: 80

Mã BĐS: 110151

Lượt xem: 25 Ngày đăng: 24-06-2022

Nhà hẻm xe hơi , 94m2 , 2 lầu , Bình Thạnh, giá 8.7 tỷ .

Giá: 8700000000

Vị trí: Hồ Chí Minh - Quận Bình Thạnh

Diện tích: 94m2

Mã BĐS: 110027

Lượt xem: 30 Ngày đăng: 23-06-2022

Nhà hẻm xe hơi , 84m2, 2 lầu , Bình Thạnh , giá 12.3 tỷ .

Giá: 12300000000

Vị trí: Hồ Chí Minh - Quận Bình Thạnh

Diện tích: 84

Mã BĐS: 109936

Lượt xem: 28 Ngày đăng: 22-06-2022

Nhà hẻm xe hơi, 91m2, 2 lầu , Bình thạnh, giá 7.4 tỷ .

Giá: 7400000000

Vị trí: Hồ Chí Minh - Quận Bình Thạnh

Diện tích: 91

Mã BĐS: 109828

Lượt xem: 39 Ngày đăng: 21-06-2022

Nhà hẻm xe hơi , 65m2 , 3 lầu , Bình Thạnh , giá 10.9 tỷ .

Giá: 10900000000

Vị trí: Hồ Chí Minh - Quận Bình Thạnh

Diện tích: 65

Mã BĐS: 109747

Lượt xem: 45 Ngày đăng: 20-06-2022

Nhà mặt tiền , 148m2 , 7 lầu , bình Thạnh , giá 29 tỷ .

Giá: 29000000000

Vị trí: Hồ Chí Minh - Quận Bình Thạnh

Diện tích: 148

Mã BĐS: 109704

Lượt xem: 51 Ngày đăng: 19-06-2022

Nhà hẻm xe hơi , 43m2 , 4 lầu , Bình Thạnh , giá 7.69 tỷ .

Giá: 7690000000

Vị trí: Hồ Chí Minh - Quận Bình Thạnh

Diện tích: 43

Mã BĐS: 109418

Lượt xem: 54 Ngày đăng: 15-06-2022

Nhà hẻm xe hơi , 53m2 , 5 lầu , Bình Thạnh ,giá 10.9 tỷ .

Giá: 10900000000

Vị trí: Hồ Chí Minh - Quận Bình Thạnh

Diện tích: 53

Mã BĐS: 109047

Lượt xem: 72 Ngày đăng: 10-06-2022

Nhà hẻm xe hơi , 72m2 , 4 lầu , Bình Thạnh , giá 9.8 tỷ .

Giá: 9800000000

Vị trí: Hồ Chí Minh - Quận Bình Thạnh

Diện tích: 72

Mã BĐS: 108959

Lượt xem: 83 Ngày đăng: 09-06-2022

Nhà hẻm xe hơi , 89m2 , 2 lầu , bình thạnh , giá 12.69 tỷ .

Giá: 12690000000

Vị trí: Hồ Chí Minh - Quận Bình Thạnh

Diện tích: 89m2

Mã BĐS: 108841

Lượt xem: 82 Ngày đăng: 08-06-2022

Nhà mặt tiền , 100m2 , 5 lầu , Bình Thạnh , giá 25 tỷ .

Giá: 25000000000

Vị trí: Hồ Chí Minh - Quận Bình Thạnh

Diện tích: 100

Mã BĐS: 108759

Lượt xem: 83 Ngày đăng: 07-06-2022

Nhà hẻm xe hơi , 86m2 , 2 lầu , Bình Thạnh , giá 9.8 tỷ .

Giá: 9800000000

Vị trí: Hồ Chí Minh - Quận Bình Thạnh

Diện tích: 86m2

Mã BĐS: 108314

Lượt xem: 102 Ngày đăng: 02-06-2022

Nhà hẻm xe hơi , 105m2 , 2 lầu , Bình Thạnh , giá 13 tỷ .

Giá: 13000000000

Vị trí: Hồ Chí Minh - Quận Bình Thạnh

Diện tích: 105

Mã BĐS: 108225

Lượt xem: 94 Ngày đăng: 01-06-2022

Nhà hẻm xe hơi , 42m2 , 4 lầu , Bình Thạnh , giá 7.5 tỷ .

Giá: 7500000000

Vị trí: Hồ Chí Minh - Quận Bình Thạnh

Diện tích: 42

Mã BĐS: 108071

Lượt xem: 99 Ngày đăng: 30-05-2022

Nhà hẻm xe hơi , 65m2 , Cấp 4 , Bình thạnh , giá 7 tỷ .

Giá: 7000000000

Vị trí: Hồ Chí Minh - Quận Bình Thạnh

Diện tích: 65

Mã BĐS: 107914

Lượt xem: 113 Ngày đăng: 28-05-2022

Nhà mặt tiền , 103m2 , 3 lầu , Bình Thạnh , giá 15 tỷ.

Giá: 15000000000

Vị trí: Hồ Chí Minh - Quận Bình Thạnh

Diện tích: 103

Mã BĐS: 107819

Lượt xem: 112 Ngày đăng: 27-05-2022

Nhà hẻm xe hơi , 58m2 , 5 lầu , Bình thạnh , giá 9.55 tỷ .

Giá: 95500000000

Vị trí: Hồ Chí Minh - Quận Bình Thạnh

Diện tích: 58

Mã BĐS: 107728

Lượt xem: 114 Ngày đăng: 26-05-2022

Nhà mặt tiền, 85m2 , 4 lầu , Bình Thạnh , giá 23.7 tỷ .

Giá: 23700000000

Vị trí: Hồ Chí Minh - Quận Bình Thạnh

Diện tích: 85m2

Mã BĐS: 107671

Lượt xem: 120 Ngày đăng: 25-05-2022

Nhà hẻm xe hơi , 90m2 , 5 lầu , Bình Thạnh , giá 12.5 tỷ .

Giá: 12500000000

Vị trí: Hồ Chí Minh - Quận Bình Thạnh

Diện tích: 90

Mã BĐS: 107487

Lượt xem: 124 Ngày đăng: 23-05-2022

Nhà hẻm xe hơi , 66m2 , 3 lầu , Bình Thạnh , giá 8.6 tỷ .

Giá: 8600000000

Vị trí: Hồ Chí Minh - Quận Bình Thạnh

Diện tích: 66

Mã BĐS: 107303

Lượt xem: 129 Ngày đăng: 21-05-2022

Nhà hẻm xe hơi , 48m2 , 3 lầu , Bình Thạnh , giá 7.5 tỷ .

Giá: 7500000000

Vị trí: Hồ Chí Minh - Quận Bình Thạnh

Diện tích: 48

Mã BĐS: 107008

Lượt xem: 136 Ngày đăng: 18-05-2022

Nhà hẻm xe tải , 76m2 , 5 lầu , Bình Thạnh , giá 13.3 tỷ .

Giá: 13300000000

Vị trí: Hồ Chí Minh - Quận Bình Thạnh

Diện tích: 76

Mã BĐS: 106529

Lượt xem: 159 Ngày đăng: 13-05-2022

Nhà hẻm ba gác , 108m2 , 2 lầu , Bình Thạnh , giá 8.5 tỷ .

Giá: 8500000000

Vị trí: Hồ Chí Minh - Quận Bình Thạnh

Diện tích: 108

Mã BĐS: 106445

Lượt xem: 154 Ngày đăng: 12-05-2022

Nhà hẻm xe hơi , 54m2 , 5 lầu , Bình Thạnh , giá 10.3 tỷ .

Giá: 10300000000

Vị trí: Hồ Chí Minh - Quận Bình Thạnh

Diện tích: 54

Mã BĐS: 106317

Lượt xem: 157 Ngày đăng: 11-05-2022

Nhà hẻm xe hơi , 143m2 , 2 lầu , Bình thạnh , giá 13 tỷ .

Giá: 13000000000

Vị trí: Hồ Chí Minh - Quận Bình Thạnh

Diện tích: 143

Mã BĐS: 106163

Lượt xem: 158 Ngày đăng: 10-05-2022

Nhà hẻm xe hơi , 64m2 , 4 lầu , Bình thạnh , giá 11.3 tỷ .

Giá: 11300000000

Vị trí: Hồ Chí Minh - Quận Bình Thạnh

Diện tích: 64

Mã BĐS: 106092

Lượt xem: 176 Ngày đăng: 09-05-2022

Nhà mặt tiền , 61m2 , 4 lầu , Bình Thạnh , GIÁ 12 TỶ .

Giá: 12000000000

Vị trí: Hồ Chí Minh - Quận Bình Thạnh

Diện tích: 61

Mã BĐS: 105984

Lượt xem: 178 Ngày đăng: 07-05-2022

Nhà hẻm xe hơi , 56m2 , 3 lầu , Bình Thạnh , giá 8.4 tỷ .

Giá: 8400000000

Vị trí: Hồ Chí Minh - Quận Bình Thạnh

Diện tích: 56

Mã BĐS: 105846

Lượt xem: 173 Ngày đăng: 06-05-2022

Nhà hẻm hơi , 71m2 , 3 lầu , Bình thạnh , giá 9.9 tỷ.

Giá: 9900000000

Vị trí: Hồ Chí Minh - Quận Bình Thạnh

Diện tích: 71

Mã BĐS: 105711

Lượt xem: 171 Ngày đăng: 05-05-2022

Nhà mặt tiền , 85m2 , 4 lầu , Bình Thạnh , giá 14 tỷ .

Giá: 14000000000

Vị trí: Hồ Chí Minh - Quận Bình Thạnh

Diện tích: 85

Mã BĐS: 105472

Lượt xem: 175 Ngày đăng: 03-05-2022

Nhà mặt tiền , 57m2 , 4 lầu , Bình Thạnh , giá 10.5 tỷ .

Giá: 10500000000

Vị trí: Hồ Chí Minh - Quận Bình Thạnh

Diện tích: 57

Mã BĐS: 105285

Lượt xem: 193 Ngày đăng: 30-04-2022

Nhà hẻm xe tải , 58m2 , 4 lầu , Bình Thạnh , giá 9.8 tỷ .

Giá: 9800000000

Vị trí: Hồ Chí Minh - Quận Bình Thạnh

Diện tích: 58

Mã BĐS: 105045

Lượt xem: 190 Ngày đăng: 28-04-2022

Liên hệ Zalo PGHouse
Liên Hệ PGHOUSE