Đăng nhập Đăng tin BĐS

 

CAO ỐC VĂN PHÒNG CHO THUÊ HDTC BUILDING, 36 BÙI THỊ XUÂN, QUẬN 1

Giá: 24,2 USD/m2

Vị trí: Hồ Chí Minh - Quận 1

Diện tích: 520

Mã BĐS: 123106

Lượt xem: 67 Ngày đăng: 25-11-2022

CAO ỐC VĂN PHÒNG CHO THUÊ CITYLIGHT TOWER, 45 VÕ THỊ SÁU, QUẬN 1

Giá: 24 USD/m2

Vị trí: Hồ Chí Minh - Quận 1

Diện tích: 900

Mã BĐS: 122972

Lượt xem: 136 Ngày đăng: 23-11-2022

CAO ỐC VĂN PHÒNG CHO THUÊ GIC TOWER, 36 MẠC ĐĨNH CHI, QUẬN 1

Giá: 26,4 USD/m2

Vị trí: Hồ Chí Minh - Quận 1

Diện tích: 270

Mã BĐS: 122934

Lượt xem: 157 Ngày đăng: 22-11-2022

CAO ỐC VĂN PHÒNG CHO THUÊ CENTRAL PARK 2, 117 NGUYỄN DU, QUẬN 1

Giá: 25,3 USD/m2

Vị trí: Hồ Chí Minh - Quận 1

Diện tích: 380 m2

Mã BĐS: 122825

Lượt xem: 185 Ngày đăng: 21-11-2022

CHO THUÊ CAO ỐC VĂN PHÒNG BETA TOWER 55 NAM KỲ KHỞI NGHĨA, QUẬN 1

Giá: 36,3 USD/m2

Vị trí: Hồ Chí Minh - Quận 1

Diện tích: 182

Mã BĐS: 120561

Lượt xem: 603 Ngày đăng: 25-10-2022

CHO THUÊ CAO ỐC VĂN PHÒNG WMC TOWER 102 CỐNG QUỲNH, QUẬN 1

Giá: 26,4 USD/m2

Vị trí: Hồ Chí Minh - Quận 1

Diện tích: 300

Mã BĐS: 120558

Lượt xem: 615 Ngày đăng: 25-10-2022

TÒA NHÀ VĂN PHÒNG CHO THUÊ TTA BUILDING 81 NGUYỄN HỮU CẦU, QUẬN 1

Giá: 18,6 USD/m2

Vị trí: Hồ Chí Minh - Quận 1

Diện tích: 185m2

Mã BĐS: 120512

Lượt xem: 639 Ngày đăng: 24-10-2022

TÒA NHÀ VĂN PHÒNG CHO THUÊ VVA TOWER 279 LÝ TỰ TRỌNG, QUẬN 1

Giá: 29,7 USD/m2

Vị trí: Hồ Chí Minh - Quận 1

Diện tích: 185m2

Mã BĐS: 120510

Lượt xem: 426 Ngày đăng: 24-10-2022

CAO ỐC VĂN PHÒNG CHO THUÊ KHÁNH MINH, 55 SƯƠNG NGUYỆT ÁNH, QUẬN 1

Giá: 23 USD/ m2

Vị trí: Hồ Chí Minh - Quận 1

Diện tích: 200m2

Mã BĐS: 120508

Lượt xem: 619 Ngày đăng: 24-10-2022

TÒA NHÀ VĂN PHÒNG CHO THUÊ NDT PERFECT 150 LÊ THỊ HỒNG GẤM, QUẬN 1

Giá: 23 USD/ m2

Vị trí: Hồ Chí Minh - Quận 1

Diện tích: 200m2

Mã BĐS: 120505

Lượt xem: 471 Ngày đăng: 24-10-2022

TÒA NHÀ CHO THUÊ VĂN PHÒNG SCB BUILDING 242 CỐNG QUỲNH, QUẬN 1

Giá: 24,2 USD/m2

Vị trí: Hồ Chí Minh - Quận 1

Diện tích: 485m2

Mã BĐS: 120496

Lượt xem: 516 Ngày đăng: 24-10-2022

CHO THUÊ CAO ỐC VĂN PHÒNG GIC TOWER, 10A NGUYỄN THỊ MINH KHAI, QUẬN 1

Giá: 24,2 USD/m2

Vị trí: Hồ Chí Minh - Quận 1

Diện tích: 185

Mã BĐS: 120494

Lượt xem: 586 Ngày đăng: 24-10-2022

CAO ỐC VĂN PHÒNG CHO THUÊ SAMCO BUILDING 326 VÕ VĂN KIỆT, QUẬN 1

Giá: 21 USD/m2

Vị trí: Hồ Chí Minh - Quận 1

Diện tích: 1000m2

Mã BĐS: 120315

Lượt xem: 612 Ngày đăng: 21-10-2022

TÒA NHÀ VĂN PHÒNG CHO THUÊ HÀ PHAN 3, 17 TÔN THẤT TÙNG, QUẬN 1

Giá: 21 USD/m2

Vị trí: Hồ Chí Minh - Quận 1

Diện tích: 400m2

Mã BĐS: 120312

Lượt xem: 601 Ngày đăng: 21-10-2022

CHO THUÊ TÒA NHÀ VĂN PHÒNG VIỄN ĐÔNG BUILDING, 14 PHAN TÔN QUẬN 1

Giá: 18 USD/m2

Vị trí: Hồ Chí Minh - Quận 1

Diện tích: 300

Mã BĐS: 120310

Lượt xem: 601 Ngày đăng: 21-10-2022

CHO THUÊ CAO ỐC VĂN PHÒNG THANH DUNG BUILDING, 179 NGUYỄN CƯ TRINH, QUẬN 1

Giá: 19,8 USD/m2

Vị trí: Hồ Chí Minh - Quận 1

Diện tích: 250

Mã BĐS: 120299

Lượt xem: 562 Ngày đăng: 21-10-2022

CHO THUÊ CAO ỐC VĂN PHÒNG VIỆT THUẬN THÀNH, 229 ĐỒNG KHỞI, QUẬN 1

Giá: 24,2 USD/m2

Vị trí: Hồ Chí Minh - Quận 1

Diện tích: 295m2

Mã BĐS: 120294

Lượt xem: 545 Ngày đăng: 21-10-2022

CAO ỐC VĂN PHÒNG CHO THUÊ CMARD 2 BUILDING, 45 ĐINH TIÊN HOÀNG, QUẬN 1

Giá: 21 USD/m2

Vị trí: Hồ Chí Minh - Quận 1

Diện tích: 353m2

Mã BĐS: 120293

Lượt xem: 129 Ngày đăng: 21-10-2022

CHO THUÊ CAO ỐC VĂN PHÒNG CITY VIEW COMMERCIAL OFFICE, 12 MẠC ĐĨNH CHI, QUẬN 1

Giá: 23,1 USD/ m2

Vị trí: Hồ Chí Minh - Quận 1

Diện tích: 310m2

Mã BĐS: 120291

Lượt xem: 531 Ngày đăng: 21-10-2022

CHO THUÊ CAO ỐC VĂN PHÒNG NCC BUILDING, 16 NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU, QUẬN 1

Giá: 24,2 USD/m2

Vị trí: Hồ Chí Minh - Quận 1

Diện tích: 160m2

Mã BĐS: 120288

Lượt xem: 518 Ngày đăng: 21-10-2022

CHO THUÊ CAO ỐC VĂN PHÒNG KHẢI HOÀN BUILDING, 1 NGUYỄN VĂN THỦ, QUẬN 1

Giá: 18,7 USD/m2

Vị trí: Hồ Chí Minh - Quận 1

Diện tích: 170m2

Mã BĐS: 120285

Lượt xem: 525 Ngày đăng: 21-10-2022

CHO THUÊ CAO ỐC VĂN PHÒNG THANH NIÊN BUILDING, 345 TRẦN HƯNG ĐẠO, QUẬN 1

Giá: 15,4 USD/m2

Vị trí: Hồ Chí Minh - Quận 1

Diện tích: 606m2

Mã BĐS: 120268

Lượt xem: 444 Ngày đăng: 21-10-2022

CAO ỐC VĂN PHÒNG CHO THUÊ HUY SƠN BUILDING, 7 MAI THỊ LỰU, QUẬN 1

Giá: 20,8 USD/m2

Vị trí: Hồ Chí Minh - Quận 1

Diện tích: 180m2

Mã BĐS: 120266

Lượt xem: 505 Ngày đăng: 21-10-2022

CHO THUÊ CAO ỐC VĂN PHÒNG TUILDONAI BUILDING, 119 ĐIỆN BIÊN PHỦ, QUẬN 1

Giá: 16,5 USD/ m2

Vị trí: Hồ Chí Minh - Quận 1

Diện tích: 280m2

Mã BĐS: 120265

Lượt xem: 498 Ngày đăng: 21-10-2022

CHO THUÊ CAO ỐC VĂN PHÒNG INTERNATIONAL PLAZA, 343 PHẠM NGŨ LÃO, QUẬN 1

Giá: 17,6 USD/ m2

Vị trí: Hồ Chí Minh - Quận 1

Diện tích: 800m2

Mã BĐS: 120261

Lượt xem: 494 Ngày đăng: 21-10-2022

CHO THUÊ VĂN PHÒNG TKT BUILDING, 569 TRẦN HƯNG ĐẠO, QUẬN 1

Giá: 24,2 USD/m2

Vị trí: Hồ Chí Minh - Quận 1

Diện tích: 150m2

Mã BĐS: 120258

Lượt xem: 454 Ngày đăng: 21-10-2022

CAO ỐC VĂN PHÒNG CHO THUÊ LANT BUILDING, 58 HAI BÀ TRƯNG, QUẬN 1

Giá: 27,5 USD/m2

Vị trí: Hồ Chí Minh - Quận 1

Diện tích: 200m2

Mã BĐS: 120257

Lượt xem: 429 Ngày đăng: 21-10-2022

CHO THUÊ CAO ỐC VĂN PHÒNG SMART VIEW OFFICE BUILDING, 161 TRẦN HƯNG ĐẠO, QUẬN 1

Giá: 25,2 USD/ m2

Vị trí: Hồ Chí Minh - Quận 1

Diện tích: 180m2

Mã BĐS: 120256

Lượt xem: 429 Ngày đăng: 21-10-2022

CHO THUÊ VĂN PHÒNG HAN BUILDING, 301 TRẦN HƯNG ĐẠO, QUẬN 1

Giá: 14,3 USD/m2

Vị trí: Hồ Chí Minh - Quận 1

Diện tích: 150m2

Mã BĐS: 120255

Lượt xem: 408 Ngày đăng: 21-10-2022

CHO THUÊ CAO ỐC VĂN PHÒNG CENTRAL GARDEN, 328 VÕ VĂN KIỆT, QUẬN 1

Giá: 21 USD/m2

Vị trí: Hồ Chí Minh - Quận 1

Diện tích: 656

Mã BĐS: 120254

Lượt xem: 381 Ngày đăng: 21-10-2022

CAO ỐC VĂN PHÒNG CHO THUÊ LAPEN ASSET, 99 NGUYỄN THỊ MINH KHAI, QUẬN 1

Giá: 28,6 USD/m2

Vị trí: Hồ Chí Minh - Quận 1

Diện tích: 346

Mã BĐS: 120244

Lượt xem: 369 Ngày đăng: 21-10-2022

CHO THUÊ CAO ỐC VĂN PHÒNG VIMEDIMEX HÒA BÌNH, 246 CỐNG QUỲNH, QUẬN 1

Giá: 22 USD/ m2

Vị trí: Hồ Chí Minh - Quận 1

Diện tích: 430

Mã BĐS: 120243

Lượt xem: 345 Ngày đăng: 21-10-2022

CHO THUÊ VĂN PHÒNG GIÁ RẺ SKY VIEW BUILDING, 41 NGUYỄN PHI KHANH, QUẬN 1

Giá: 17,6 USD/ m2

Vị trí: Hồ Chí Minh - Quận 1

Diện tích: 140

Mã BĐS: 120236

Lượt xem: 339 Ngày đăng: 21-10-2022

CHO THUÊ CAO ỐC VĂN PHÒNG PVFCCO, 43 MẠC ĐĨNH CHI, QUẬN 1

Giá: 28,6 USD/m2

Vị trí: Hồ Chí Minh - Quận 1

Diện tích: 656

Mã BĐS: 120227

Lượt xem: 322 Ngày đăng: 21-10-2022

CHO THUỂ CAO ỐC VĂN PHÒNG INDOCHINA TOWER, 4 NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU, QUẬN 1

Giá: 16,5 USD/ m2

Vị trí: Hồ Chí Minh - Quận 1

Diện tích: 750

Mã BĐS: 120207

Lượt xem: 351 Ngày đăng: 20-10-2022

CAO ỐC VĂN PHÒNG CHO THUÊ HMC TOWER, 193 ĐINH TIÊN HOÀNG, QUẬN 1

Giá: 35 USD/ m2

Vị trí: Hồ Chí Minh - Quận 1

Diện tích: 640m2

Mã BĐS: 120204

Lượt xem: 355 Ngày đăng: 20-10-2022

Liên hệ Zalo PGHouse
Liên Hệ PGHOUSE