Đăng nhập Đăng tin BĐS

 

♥️♥️♥️Nhà 2PN Quận 5 Tiện giao thông SHR.♥️♥️♥️

Giá: 4.5 tỷ

Vị trí: Hồ Chí Minh - Quận 5

Diện tích: 36

Mã BĐS: 127196

Lượt xem: 65 Ngày đăng: 09-03-2023

♥️♥️♥️Cần Bán Quận 5 SHR Nhà đẹp pháp lý sạch.♥️♥️♥️

Giá: 4.5 tỷ

Vị trí: Hồ Chí Minh - Quận 5

Diện tích: 36

Mã BĐS: 127194

Lượt xem: 61 Ngày đăng: 09-03-2023

♥️♥️♥️Bán GẤP Nhà Quận 5 SHR 2T đẹp ở ngay.♥️♥️♥️

Giá: 4.5 tỷ

Vị trí: Hồ Chí Minh - Quận 5

Diện tích: 36

Mã BĐS: 127192

Lượt xem: 64 Ngày đăng: 09-03-2023

♥️♥️♥️Bán GẤP HẠ 3OOtr 5T Quận 5 SHR giao ngay.♥️♥️♥️

Giá: 5.7 tỷ

Vị trí: Hồ Chí Minh - Quận 5

Diện tích: 31

Mã BĐS: 127179

Lượt xem: 61 Ngày đăng: 09-03-2023

♥️♥️♥️Cần Bán GẤP Quận 5 4TST SHR.♥️♥️♥️

Giá: 5.7 tỷ

Vị trí: Hồ Chí Minh - Quận 5

Diện tích: 31

Mã BĐS: 127177

Lượt xem: 56 Ngày đăng: 09-03-2023

♥️♥️♥️Bán nhà Quận 5 5T Đẹp SHR Ở+CTY.♥️♥️♥️

Giá: 5.7 tỷ

Vị trí: Hồ Chí Minh - Quận 5

Diện tích: 31

Mã BĐS: 127176

Lượt xem: 55 Ngày đăng: 09-03-2023

♥️♥️♥️Trung tâm Quận 5 SHR 2T sang tên ở ngay.♥️♥️♥️

Giá: 3.7 tỷ

Vị trí: Hồ Chí Minh - Quận 5

Diện tích: 35

Mã BĐS: 127144

Lượt xem: 65 Ngày đăng: 08-03-2023

♥️♥️♥️Cần Bán Nhà Quận 5 2T2PN SHR giao ngay.♥️♥️♥️

Giá: 3.7 tỷ

Vị trí: Hồ Chí Minh - Quận 5

Diện tích: 35

Mã BĐS: 127143

Lượt xem: 63 Ngày đăng: 08-03-2023

♥️♥️♥️Tiện đi lại trung tâm Quận 5 Nhà 2T đẹp SHR.♥️♥️♥️

Giá: 3.7 tỷ

Vị trí: Hồ Chí Minh - Quận 5

Diện tích: 35

Mã BĐS: 127142

Lượt xem: 63 Ngày đăng: 08-03-2023

♥️♥️♥️Bán GẤP Nhà ĐẸP Quận 5 2T2PN SHR.♥️♥️♥️

Giá: 3.7 tỷ

Vị trí: Hồ Chí Minh - Quận 5

Diện tích: 35

Mã BĐS: 127141

Lượt xem: 64 Ngày đăng: 08-03-2023

♥️♥️♥️Trung tâm nhà Quận 5 2PN sạch đẹp SHR.♥️♥️♥️

Giá: 3.7 tỷ

Vị trí: Hồ Chí Minh - Quận 5

Diện tích: 35

Mã BĐS: 127140

Lượt xem: 74 Ngày đăng: 08-03-2023

♥️♥️♥️Nhà Quận 5 GIẢM 3OOtr Bán GẤP SHR giao ngay.♥️♥️♥️

Giá: 5.8 tỷ

Vị trí: Hồ Chí Minh - Quận 5

Diện tích: 30

Mã BĐS: 127079

Lượt xem: 69 Ngày đăng: 07-03-2023

♥️♥️♥️GẤP!! Nhà Quận 5 HẠ 3OOtr SHR Ở+KD.♥️♥️♥️

Giá: 5.8 tỷ

Vị trí: Hồ Chí Minh - Quận 5

Diện tích: 30

Mã BĐS: 127075

Lượt xem: 98 Ngày đăng: 07-03-2023

♥️♥️♥️Quận 5 Nhà Ở+KD sát MT công chứng ngay SHR.♥️♥️♥️

Giá: 5.8 tỷ

Vị trí: Hồ Chí Minh - Quận 5

Diện tích: 30

Mã BĐS: 127059

Lượt xem: 63 Ngày đăng: 07-03-2023

♥️♥️♥️Nhà Quận 5 4T TN15tr/th Ở+KD SHR.♥️♥️♥️

Giá: 5.8 tỷ

Vị trí: Hồ Chí Minh - Quận 5

Diện tích: 30

Mã BĐS: 127058

Lượt xem: 66 Ngày đăng: 07-03-2023

♥️♥️♥️Quận 5 Nhà Ở+KD sát MT công chứng ngay SHR.♥️♥️♥️

Giá: 5.8 tỷ

Vị trí: Hồ Chí Minh - Quận 5

Diện tích: 30

Mã BĐS: 127056

Lượt xem: 68 Ngày đăng: 07-03-2023

♥️♥️♥️Nhà Quận 5 4T TN15tr/th Ở+KD SHR.♥️♥️♥️

Giá: 5.8 tỷ

Vị trí: Hồ Chí Minh - Quận 5

Diện tích: 30

Mã BĐS: 127055

Lượt xem: 72 Ngày đăng: 06-03-2023

♥️♥️♥️Bán nhà Quận 5 GIẢM 3OOtr SHR Ở+KD.♥️♥️♥️

Giá: 5.8 tỷ

Vị trí: Hồ Chí Minh - Quận 5

Diện tích: 30

Mã BĐS: 127046

Lượt xem: 69 Ngày đăng: 06-03-2023

♥️♥️♥️Nhà đẹp 2PN Quận 5 SHR sang tên ở ngay.♥️♥️♥️

Giá: 4.5 tỷ

Vị trí: Hồ Chí Minh - Quận 5

Diện tích: 32

Mã BĐS: 126872

Lượt xem: 79 Ngày đăng: 03-03-2023

♥️♥️♥️Bán Nhà SHR Quận 5 ở ngay 2T2PN.♥️♥️♥️

Giá: 4.5 tỷ

Vị trí: Hồ Chí Minh - Quận 5

Diện tích: 32

Mã BĐS: 126871

Lượt xem: 82 Ngày đăng: 02-03-2023

♥️♥️♥️Cần Bán Nhà đẹp Quận 5 SHR pháp lý sạch.♥️♥️♥️

Giá: 4.5 tỷ

Vị trí: Hồ Chí Minh - Quận 5

Diện tích: 32

Mã BĐS: 126861

Lượt xem: 86 Ngày đăng: 02-03-2023

♥️♥️♥️GẤP!! Trung tâm Quận 5 Nhà đẹp SHR ở ngay.♥️♥️♥️

Giá: 4.5 tỷ

Vị trí: Hồ Chí Minh - Quận 5

Diện tích: 32

Mã BĐS: 126860

Lượt xem: 79 Ngày đăng: 02-03-2023

♥️♥️♥️Nhà Quận 5 2T SHR Bán GẤP HẠ 3OOtr TL.♥️♥️♥️

Giá: 4.5 tỷ

Vị trí: Hồ Chí Minh - Quận 5

Diện tích: 32

Mã BĐS: 126859

Lượt xem: 83 Ngày đăng: 02-03-2023

♥️♥️♥️GẤP!! Nhà 3T Quận 5 SHR sang tên ngay.♥️♥️♥️

Giá: 4.45 tỷ

Vị trí: Hồ Chí Minh - Quận 5

Diện tích: 29

Mã BĐS: 126825

Lượt xem: 80 Ngày đăng: 01-03-2023

♥️♥️♥️Bán GẤP Nhà Trung tâm Quận 5 SHR 3T.♥️♥️♥️

Giá: 4.45 tỷ

Vị trí: Hồ Chí Minh - Quận 5

Diện tích: 29

Mã BĐS: 126824

Lượt xem: 81 Ngày đăng: 01-03-2023

♥️♥️♥️Nhà Quận 5 SHR giao ngay 3T Giáp Quận 1.♥️♥️♥️

Giá: 4.45 tỷ

Vị trí: Hồ Chí Minh - Quận 5

Diện tích: 29

Mã BĐS: 126823

Lượt xem: 85 Ngày đăng: 01-03-2023

♥️♥️♥️Bán GẤP Nhà 3T đẹp phân lô Quận 5 SHR.♥️♥️♥️

Giá: 4.45 tỷ

Vị trí: Hồ Chí Minh - Quận 5

Diện tích: 29

Mã BĐS: 126822

Lượt xem: 81 Ngày đăng: 01-03-2023

♥️♥️♥️Quận 5 GIẢM SỐC 35Otr Nhà 3T SHR ở ngay.♥️♥️♥️

Giá: 4.45 tỷ

Vị trí: Hồ Chí Minh - Quận 5

Diện tích: 29

Mã BĐS: 126814

Lượt xem: 83 Ngày đăng: 01-03-2023

♥️♥️♥️Nhà ĐẸP Quận 5 Bán GẤP SHR KO QH giao ngay.♥️♥️♥️

Giá: 7.5 tỷ

Vị trí: Hồ Chí Minh - Quận 5

Diện tích: 43

Mã BĐS: 126779

Lượt xem: 93 Ngày đăng: 28-02-2023

♥️♥️♥️Bán GẤP Quận 5 SHR KO QH nhà ĐẸP ở ngay.♥️♥️♥️

Giá: 7.5 tỷ

Vị trí: Hồ Chí Minh - Quận 5

Diện tích: 43

Mã BĐS: 126778

Lượt xem: 90 Ngày đăng: 28-02-2023

♥️♥️♥️Nhà sạch ĐẸP Quận 5 Bán GẤP SHR KO QH ở ngay.♥️♥️♥️

Giá: 7.5 tỷ

Vị trí: Hồ Chí Minh - Quận 5

Diện tích: 43

Mã BĐS: 126777

Lượt xem: 86 Ngày đăng: 28-02-2023

♥️♥️♥️Bán Nhà 4PN Quận 5 SHR giao ngay.♥️♥️♥️

Giá: 7.5 tỷ

Vị trí: Hồ Chí Minh - Quận 5

Diện tích: 43

Mã BĐS: 126776

Lượt xem: 89 Ngày đăng: 28-02-2023

Giảm 3.1tỷ bán gấp nhà MTKD Hồng Bàng Q5 ngang 4.5m sổ vuông

Giá: 18900000000

Vị trí: Hồ Chí Minh - Quận 5

Diện tích: 65

Mã BĐS: 126640

Lượt xem: 185 Ngày đăng: 25-02-2023

♥️♥️♥️GẤP!! Trung tâm Quận 5 SHR 2T sang tên ở ngay.♥️♥️♥️

Giá: 3.7 tỷ

Vị trí: Hồ Chí Minh - Quận 5

Diện tích: 33

Mã BĐS: 126584

Lượt xem: 96 Ngày đăng: 24-02-2023

♥️♥️♥️Bán GẤP Nhà Quận 5 2T2PN trung tâm SHR.♥️♥️♥️

Giá: 3.7 tỷ

Vị trí: Hồ Chí Minh - Quận 5

Diện tích: 33

Mã BĐS: 126583

Lượt xem: 100 Ngày đăng: 24-02-2023

♥️♥️♥️Quận 5 Tiện giao thông Nhà 2T2PN SHR giao ngay.♥️♥️♥️

Giá: 3.7 tỷ

Vị trí: Hồ Chí Minh - Quận 5

Diện tích: 33

Mã BĐS: 126582

Lượt xem: 103 Ngày đăng: 24-02-2023

Liên hệ Zalo PGHouse
Liên Hệ PGHOUSE