Đăng nhập Đăng tin BĐS

 

Cho Thuê Studio, cửa sổ, Full NT, Nguyễn Thị Minh Khai Q1

Giá: 7000000

Vị trí: Hồ Chí Minh - Quận 1

Diện tích: 25

Mã BĐS: 126972

Lượt xem: 625 Ngày đăng: 05-03-2023

♥️♥️♥️Bán GẤP Nhà SHR Quận 1 ở ngay 3T4PN.♥️♥️♥️

Giá: 3.8 tỷ

Vị trí: Hồ Chí Minh - Quận 1

Diện tích: 30

Mã BĐS: 126761

Lượt xem: 86 Ngày đăng: 28-02-2023

♥️♥️♥️Quận 1 Cần Bán Nhà 4PN SHR ở ngay.♥️♥️♥️

Giá: 3.8 tỷ

Vị trí: Hồ Chí Minh - Quận 1

Diện tích: 30

Mã BĐS: 126760

Lượt xem: 88 Ngày đăng: 28-02-2023

♥️♥️♥️GẤP!! Bán Nhà Trung tâm Quận 1 4PN SHR.♥️♥️♥️

Giá: 3.8 tỷ

Vị trí: Hồ Chí Minh - Quận 1

Diện tích: 30

Mã BĐS: 126759

Lượt xem: 88 Ngày đăng: 28-02-2023

♥️♥️♥️Cần Bán Nhà Quận 1 tiện giao thông 3T SHR.♥️♥️♥️

Giá: 3.8 tỷ

Vị trí: Hồ Chí Minh - Quận 1

Diện tích: 30

Mã BĐS: 126758

Lượt xem: 89 Ngày đăng: 28-02-2023

♥️♥️♥️Cần Bán Nhà Quận 1 tiện giao thông 3T SHR.♥️♥️♥️

Giá: 3.8 tỷ

Vị trí: Hồ Chí Minh - Quận 1

Diện tích: 30

Mã BĐS: 126757

Lượt xem: 89 Ngày đăng: 28-02-2023

♥️♥️♥️GẤP!! GIẢM 2OOtr Nhà Quận 1 2T đẹp SHR.♥️♥️♥️

Giá: 5.8 tỷ

Vị trí: Hồ Chí Minh - Quận 1

Diện tích: 40

Mã BĐS: 126756

Lượt xem: 85 Ngày đăng: 28-02-2023

♥️♥️♥️Bán GẤP Quận 1 Nhà ĐẸP 2T2PN SHR.♥️♥️♥️

Giá: 5.8 tỷ

Vị trí: Hồ Chí Minh - Quận 1

Diện tích: 40

Mã BĐS: 126755

Lượt xem: 87 Ngày đăng: 28-02-2023

♥️♥️♥️Tiện giao thông Nhà 2T Quận 1 SHR ở ngay.♥️♥️♥️

Giá: 5.8 tỷ

Vị trí: Hồ Chí Minh - Quận 1

Diện tích: 40

Mã BĐS: 126750

Lượt xem: 131 Ngày đăng: 28-02-2023

♥️♥️♥️Nhà ĐẸP Quận 1 2T2PN Bán GẤP ở ngay SHR.♥️♥️♥️

Giá: 5.8

Vị trí: Hồ Chí Minh - Quận 1

Diện tích: 40

Mã BĐS: 126745

Lượt xem: 89 Ngày đăng: 28-02-2023

♥️♥️♥️Bán GẤP Nhà Quận 1 SHR ở ngay 2T ĐẸP.♥️♥️♥️

Giá: 5.8 tỷ

Vị trí: Hồ Chí Minh - Quận 1

Diện tích: 40

Mã BĐS: 126735

Lượt xem: 90 Ngày đăng: 28-02-2023

♥️♥️♥️Bán GẤP Quận 1 SHR công chứng ngay.♥️♥️♥️

Giá: 5 tỷ

Vị trí: Hồ Chí Minh - Quận 1

Diện tích: 28

Mã BĐS: 126734

Lượt xem: 89 Ngày đăng: 27-02-2023

♥️♥️♥️Bán GẤP giao ngay Nhà Quận 1 2T SHR.♥️♥️♥️

Giá: 5 tỷ

Vị trí: Hồ Chí Minh - Quận 1

Diện tích: 28

Mã BĐS: 126733

Lượt xem: 86 Ngày đăng: 27-02-2023

♥️♥️♥️Trung tâm Sài Gòn Quận 1 Nhà 2T SHR.♥️♥️♥️

Giá: 5 tỷ

Vị trí: Hồ Chí Minh - Quận 1

Diện tích: 28

Mã BĐS: 126732

Lượt xem: 90 Ngày đăng: 27-02-2023

♥️♥️♥️Bán Nhà Quận 1 2T Gần mặt tiền SHR.♥️♥️♥️

Giá: 5 tỷ

Vị trí: Hồ Chí Minh - Quận 1

Diện tích: 28

Mã BĐS: 126731

Lượt xem: 91 Ngày đăng: 27-02-2023

♥️♥️♥️Bán GẤP SHR ở ngay Nhà trung tâm Quận 1.♥️♥️♥️

Giá: 5 tỷ

Vị trí: Hồ Chí Minh - Quận 1

Diện tích: 28

Mã BĐS: 126730

Lượt xem: 88 Ngày đăng: 27-02-2023

♥️♥️♥️Trung tâm Quận 1 Nhà 3T SHR ở ngay HẠ 7OOtr.♥️♥️♥️

Giá: 5.3 tỷ

Vị trí: Hồ Chí Minh - Quận 1

Diện tích: 31

Mã BĐS: 126729

Lượt xem: 85 Ngày đăng: 27-02-2023

♥️♥️♥️SHR Quận 1 Nhà 3T Ở+CHO THUÊ.♥️♥️♥️

Giá: 5.3 tỷ

Vị trí: Hồ Chí Minh - Quận 1

Diện tích: 31

Mã BĐS: 126728

Lượt xem: 83 Ngày đăng: 27-02-2023

♥️♥️♥️SHR Quận 1 Nhà 3T ở ngay HBG an ninh.♥️♥️♥️

Giá: 5.3 tỷ

Vị trí: Hồ Chí Minh - Quận 1

Diện tích: 31

Mã BĐS: 126727

Lượt xem: 85 Ngày đăng: 27-02-2023

♥️♥️♥️Bán Nhà Quận 1 tiện giao thông 3T SHR.♥️♥️♥️

Giá: 5.3 tỷ

Vị trí: Hồ Chí Minh - Quận 1

Diện tích: 31

Mã BĐS: 126726

Lượt xem: 88 Ngày đăng: 27-02-2023

♥️♥️♥️Bán GẤP Nhà Quận 1 3T2PN Ở ngay SHR.♥️♥️♥️

Giá: 5.3 tỷ

Vị trí: Hồ Chí Minh - Quận 1

Diện tích: 31

Mã BĐS: 126725

Lượt xem: 85 Ngày đăng: 27-02-2023

♥️♥️♥️Nhà Quận 1 SHR 5T3PN sang tên giao ngay.♥️♥️♥️

Giá: 5.95 tỷ

Vị trí: Hồ Chí Minh - Quận 1

Diện tích: 33

Mã BĐS: 126724

Lượt xem: 87 Ngày đăng: 27-02-2023

♥️♥️♥️Bán Nhà Quận 1 5T3PN ở ngay SHR.♥️♥️♥️

Giá: 5.95 tỷ

Vị trí: Hồ Chí Minh - Quận 1

Diện tích: 33

Mã BĐS: 126723

Lượt xem: 88 Ngày đăng: 27-02-2023

♥️♥️♥️Xách vali ở ngay nhà ĐẸP Quận 1 Bán GẤP 5T SHR.♥️♥️♥️

Giá: 5.95 tỷ

Vị trí: Hồ Chí Minh - Quận 1

Diện tích: 33

Mã BĐS: 126718

Lượt xem: 86 Ngày đăng: 27-02-2023

♥️♥️♥️Bán GẤP xách vali ở ngay nhà ĐẸP Quận 1 5T SHR.♥️♥️♥️

Giá: 5.95 tỷ

Vị trí: Hồ Chí Minh - Quận 1

Diện tích: 33

Mã BĐS: 126717

Lượt xem: 87 Ngày đăng: 27-02-2023

♥️♥️♥️Nhà Quận 1 ĐẸP xách vali ở ngay 5T SHR.♥️♥️♥️

Giá: 5.95 tỷ

Vị trí: Hồ Chí Minh - Quận 1

Diện tích: 33

Mã BĐS: 126716

Lượt xem: 91 Ngày đăng: 27-02-2023

♥️♥️♥️Nhà Quận 1 ĐẸP xách vali ở ngay 5T SHR.♥️♥️♥️

Giá: 5.95 tỷ

Vị trí: Hồ Chí Minh - Quận 1

Diện tích: 33

Mã BĐS: 126690

Lượt xem: 99 Ngày đăng: 26-02-2023

♥️♥️♥️Bán GẤP Quận 1 Nhà 3T4PN SHR ở ngay.♥️♥️♥️

Giá: 3.8 tỷ

Vị trí: Hồ Chí Minh - Quận 1

Diện tích: 31

Mã BĐS: 126517

Lượt xem: 101 Ngày đăng: 23-02-2023

♥️♥️♥️Nhà 4PN sạch đẹp Quận 1 SHR giao ngay.♥️♥️♥️

Giá: 3.8 tỷ

Vị trí: Hồ Chí Minh - Quận 1

Diện tích: 31

Mã BĐS: 126510

Lượt xem: 103 Ngày đăng: 23-02-2023

♥️♥️♥️Bán Nhà Quận 1 3T4PN sạch sẽ SHR.♥️♥️♥️

Giá: 3.8 tỷ

Vị trí: Hồ Chí Minh - Quận 1

Diện tích: 31

Mã BĐS: 126509

Lượt xem: 102 Ngày đăng: 23-02-2023

♥️♥️♥️GẤP!! Mua ở ngay Nhà Quận 1 4PN SHR.♥️♥️♥️

Giá: 3.8 tỷ

Vị trí: Hồ Chí Minh - Quận 1

Diện tích: 31

Mã BĐS: 126501

Lượt xem: 100 Ngày đăng: 23-02-2023

♥️♥️♥️Cần Bán 3T4PN Quận 1 ở ngay SHR.♥️♥️♥️

Giá: 3.8 tỷ

Vị trí: Hồ Chí Minh - Quận 1

Diện tích: 31

Mã BĐS: 126500

Lượt xem: 97 Ngày đăng: 23-02-2023

♥️♥️♥️Bán Nhà Quận 1 3T4PN SHR ở ngay.♥️♥️♥️

Giá: 3.8 tỷ

Vị trí: Hồ Chí Minh - Quận 1

Diện tích: 30

Mã BĐS: 126341

Lượt xem: 108 Ngày đăng: 21-02-2023

♥️♥️♥️Trung tâm Quận 1 Bán GẤP 4PN SHR.♥️♥️♥️

Giá: 3.8 tỷ

Vị trí: Hồ Chí Minh - Quận 1

Diện tích: 30

Mã BĐS: 126340

Lượt xem: 105 Ngày đăng: 21-02-2023

♥️♥️♥️Nhà Quận 1 Cần Bán 4PN sạch sẽ SHR.♥️♥️♥️

Giá: 3.8 tỷ

Vị trí: Hồ Chí Minh - Quận 1

Diện tích: 30

Mã BĐS: 126335

Lượt xem: 103 Ngày đăng: 21-02-2023

♥️♥️♥️GẤP!! Bán Nhà Quận 1 3T ở ngay SHR.♥️♥️♥️

Giá: 3.8

Vị trí: Hồ Chí Minh - Quận 1

Diện tích: 30

Mã BĐS: 126327

Lượt xem: 108 Ngày đăng: 21-02-2023

Liên hệ Zalo PGHouse
Liên Hệ PGHOUSE